Filmklassiekers op het tweede gezicht
Abonneren

Abonneer je op nieuw verschenen recenties!

Voor meer informatie over het gebruik van deze website klik HIER.

  Laatst geplaatst

   

   

  Verwacht

   

   

  Filmposters

   

  Fill the void

  Zaterdag 22 oktober, 00:00 - 01:25 uur

  NPO 2

  Meest recente artikelen

  DE REGISSEUR

  Lindsay Anderson (1923 - 1994) was een prominente regisseur van de New Social Realism beweging (zie het introductieartikel over de Engelse - en Ierse cinema). Zijn bekendste werken dateren dan ook uit de jaren '60 ("This sporting life" (1963) en "If" (1968)). "This sporting life" was aanvankelijk geen succes, maar is nu de hoogts gewaardeerde Anderson film (volgens IMDB). "If", dat gaat over een geweldadige opstand die uitbreekt in een Engelse kostschool, was de eerste van drie films die Anderson maakte met de acteur Malcolm McDowell (bekend van onder andere "A clockwork orange" (1971, Stanley Kubrick)). De andere twee films met McDowell waren: "O lucky man!" (1973) en Brittania hospital (1982). Halverwege de jaren '80 maakte Anderson nog een documentaire over een tournee van de popgroep Wham, die als één van de eersten in China optraden.

  HET VERHAAL

  Frank Machin is de ster van het plaatselijke rugbyteam. Hij woont op kamers bij een weduwe. Gaandeweg lijkt er iets te ontstaan tussen huisbazin Margaret  en haar huurder. Margaret is echter nog niet over het verlies van haar eerste echtgenoot heen, terwijl Frank zjn gevoelens wel op een zeer ongelukkige manier uit.

  COMMENTAAR

  Hoelang je ook al filmliefhebber bent, je blijft op (aangename) verassingen stuiten. Als je aan de stroming van "New Social Realism" denkt, die begin jaren '60 in Engeland opkwam, zijn de eerste titels die je te binnen schieten "Look back in anger" (1959, Tony Richardson) en "Saturday night and sunday morning" (1960, Karel Reisz). Wellicht minder bekende titels uit deze stroming, als "A taste of honey" (1961, Tony Richardson) en nu ook weer "This sporting life" blijken hiervoor echter zeker niet onder te doen.

  De regisseurs van de "New Social Realism" vonden hun onderwerp in het algemeen in de traditionele arbeidersklasse zoals die met name in het Noorden van Engeland nog veel voorkwam in die tijd. Aangezien hun hoofdpersonage veelal een jonge man is, spelen twee zaken een hoofdrol in zijn leven: klassebewustzijn en vrouwen. Wat betreft klassebewustzijn kan een onderscheid worden gemaakt tussen hoofdpersonen die trachten het lot van de arbeiders te verbeteren en hoofdpersonen die juist de arbeidersklasse trachten te ontstijgen. Wat betreft vrouwen valt op in hoeveel films van het "New Social Realism" de hoofdpersoon moet kiezen tuzssen twee geliefden. Een keuze die trouwens niet altijd louter wordt gemaakt op basis van romantische motieven.

  Alvorens ik dieper inga op "This sporting life" eerst een klein samenvattend overzicht van enkele voor de stroming karakteristieke films langs de lijnen die ik niet genoemd heb. Hierbij is "Room at the top" (1959, Jack Clayton) meegenomen in plaats van "A taste of honey". Deze laatste film heeft immers een vrouw als hoofdpersoon en valt als zodanig een beetje buiten het vaste patroon.

  - In "Look back in anger" is hoofdpersoon Jimmy Porter vastbesloten het arbeidersmileu te ontstijgen. Veel succes heeft hij  hier niet mee. Zijn frustraties reageert hij af op zijn vrouw Alison. Als deze hem verlaat begint hij een relatie met haar beste vriendin Helena.
  - Ook in "Room at the top" is hoofdpersoon Joe Lampton van plan carrière te maken. Hij houdt van de wat oudere Alice, maar een relatie met Susan (de dochter van zijn baas) is natuurlijk veel beter voor zijn carrière.
  - In "Saturday night and sunday morning" vindt Arthur Seaton het best om arbeider te blijven. Op de automatische piloot doet hij zijn "9 to 5" om daarna de bloemetjes buiten te zetten. Hij heeft een relatie met de (wat oudere) vrouw van een collega, en daarnaast ook nog een vriendinnetje dat meer van zijn eigen leeftijd is. Hij heeft deze vriendinnetjes "just for the fun", ingewikkelde (carrièretechnische) motieven moeten we er niet achter zoeken.

  Dan nu toch de overstap gemaakt naar "This sporting life", het onderwerp van deze recensie. Hoe staat Frank Machin, de hoofdperoon van deze film, ten opzichte van de zojuist beschreven thema's? Frank is een mijnwerker die Rugby-ster is geworden. Wat dat betreft is hij er in feite in geslaagd de arbeidersklasse te ontgroeien, althans in financiële zin. Het is misschien wat overdreven om dit meer geluk dan wijsheid te noemen, maar een tomeloze ambitie (zoals bij Jimmy Porter of Joe Lampton) ligt er niet aan ten grondslag. Zoals in tot nog toe alle genoemde films spelen ook in het leven van Frank Machin twee vrouwen een rol. Dat is in de eerste plaats zijn alleenstaande hospita Margaret en in de tweede plaars Mrs Weaver, de echtgenoot van de manager van zijn club. Deze Mrs Weaver maakt de veel jongere Frank nadrukkelijk het hof. Joe Lampton zou er geen moeite mee hebben gehad deze situatie in zijn voordeel uit te buiten. Frank is hier echter te eerlijk voor, en heeft ook niet de benodigde sociale inteligentie. Zijn botte afwijzing van Mrs Weaver luidt het einde in van zijn tot dan toe voorspoedige rugbycarrière.

  Hoofdgerecht van de film is de relatie tussen Frank en Margaret. Deze relatie mag met recht stroef genoemd worden. Frank doet in het begin oprecht zijn best, maar de reactie van Margaret op zijn attenties is ijzig. Zij is duidelijk nog niet over het overlijden van haar echtgenoot heen. De film brengt dat orgineel in beeld doordat Margaret op meerdere momenten de schoenen van deze echtgenoot poetst alsof ze hem elk moment terugverwacht. Echt mis gaat het pas als Frank zijn pas verworven rugby rijkdom in de strijd gaat gooien. Misschien denkt hij dat, als kleine attenties niet het gewenste resultaat opleveren, de inzet van groot materieel wel helpt. Hij kan er niet verder naast zitten (een jaar later zouden de Beatles "Can't buy me love" zingen). Zijn op de stoep geparkeerde witte limousine valt volledig uit de toon in de straat. Als Margaret zich uiteindelijk heeft laten overhalen om met haar huurder uit eten te gaan en zich voor de spiegel heeft zitten opdoffen (waarschijnlijk voor het eerst sinds de dood van haar man) gaan de mondhoeken niet naar boven maar naar beneden als Frank opeens een peperdure bontmantel cadeau doet. Trouwens het etentje, waarbij Frank in een chique restaurant luidkeels om een patatje oorlog blijft vragen, is ook niet echt een succes.

  Ze zeggen wel eens dat iemand een grote mond en een klein hartje heeft. Frank Machin combineert zijn kleine hartje vooral met een volkomen gebrek aan sociale intelligentie. De frustraties waar dit toe leidt resulteren dan weer in geweldsuitbarstingen uit pure machteloosheid. Zo is de cirkel op een trieste manier weer rond, en de regisseur is wel zo wijs om deze cirkel niet met een happy end te doorbreken. Wat dat betreft heeft de film wel wat weg van "Raging bull" (1980, Martin Scorsese), waarin de hoofdpersoon er ook tot zijn frustratie achterkomt dat met nieuw verworven rijkdom niet automatisch een stijging op de sociale ladder te koop is. Waar "Raging bull" echter past in een traditie van boksfilms (bijna een subgenre), is "This sporting life" als rugbyfilm een eenling gebleven.

   

  DATUM: 19 oktober 2016

  EIGEN WAARDERING: 8

  This Sporting Life (1963) on IMDb


  Reacties

  DE REGISSEUR

  Voor een overzicht van het werk van Cristian Mungiu, zie het openingsartikel van de aan hem gewijde pagina.

  HET VERHAAL

  Eliza (Maria Victoria Dragus) zit vlak voor haar eindexamen. Ze moet niet alleen slagen, maar dit tevens met overtuigende cijfers doen. Alleen zo komt zij in aanmerking voor een beurs voor de Universiteit van Cambridge. Vooral haar vader laat niet na om haar in te peperen dat deze kans "once in a lifetime" is. Als Eliza echter het slachtoffer van een aanranding wordt, is het maar zeer de vraag of zij de benodigde concentratie nog kan opbrengen.

  COMMENTAAR 

  Hoewel "Bacalaureat" over het algemeen goed ontvangen werd, waren er ook kritische geluiden te beluisteren. Zo zou de film "teveel plot" hebben en zou er te weinig ontwikkeling in de karakters zitten. Beiden is misschien wel waar, maar van het eerste kan je je afvragen of het wel kritiek is, en tegenover het tweede kunnen ook positieve punten worden gesteld (ik kom daar later op terug). Naast het eigenlijke thema van de film zorgt het onderzoek van de vader naar de dader van de aanranding voor het spanningselement, zonder dat de film overigens "ontaart" in een pure "who donnit". Wat dit eigenlijke thema betreft kan "Bacalaureat" worden gekarakteriseerd als een mix van "Leviathan" (2014, Andrey Zvyagintsev) (thema: corruptie) en "A seperation" (2011, Ashgar Farhadi) (thema: betere toekomst kind in een ander land). Als de film al een verwijt kan worden gemaakt is dat het thema er soms wel erg dik bovenop wordt gelegd. Al in de eerste paar minuten wordt de vader van Eliza, die arts is, geconfronteerd met de vraag of hij er niet voor kan zorgen dat iemand bovenaan de wachtlijst voor orgaantransplantatie kan worden geplaatst. Het betreft hier namelijk zo een aardige man. "Aardig" dienen we in dit verband op te vatten als "makkelijk omkoopbaar".

  Het thema van de corruptie wordt nadrukkelijk verbonden met de teleurstelling van het centrale echtpaar over de ontwikkelingen in het nieuwe Roemenië, dat wil zeggen het Roemenië na Ceaucescu. Zelf hebben ze getracht op een zo eerlijk mogelijke manier een nieuwe (niet communistische) maatschappij op te bouwen, maar ze moeten constateren dat het mislukt is. De vrouw is van de twee het meest zuiver in de leer. Zij weigert mee te doen aan al dat gekonkel, maar heeft daar (zoals haar man het omschijft) dan ook een "flutbaantje" aan over gehouden. Bovendien kan zij, financieel gesproken, nog altijd op hem terugvallen. De man is in de loop van de tijd minder dogmatisch geworden, maar ook hij probeert zoveel mogelijk trouw te blijven aan zijn principes. Als patiënten hem een envelop toestoppen weigert hij deze. Ergens in de loop van de film levert dat een veelzeggende reactie op: "Maar dokter, U gaat mij toch niet vertellen dat U van Uw salaris rond kan komen?". Het werpt toch wel een iets ander licht op de zaak. Fraude blijft fraude, maar is het hier niet ook een beetje overleven (zoals het stelen van een brood door iemand die honger heeft).

  Zoals alle ouders wil ook het echtpaar in "Bacalaureat" dat hun kinderen het beter krijgen. Door hun teleurstelling achten zij dat "beter krijgen" alleen mogelijk in het buitenland. Hier knoopt de film haar twee thema's op een briljante wijze aan elkaar. Hoewel Eliza altijd op eigen kracht goede cijfers heeft behaald, brengt de psychische schok die de aanranding heeft veroorzaakt dat op een cruciaal moment in gevaar. De vader ziet geen andere mogelijkheid dan via het "ons kent ons" systeem goede cijfers te kopen. Het is uiteraard paradoxaal om via fraude te bereiken dat je dochter naar een niet corrupte land kan, en dat ziet de vader ook wel in. Hij kan zijn handelswijze nauwelijks voor zichzelf goedpraten, maar een nog veel groter probleem is het om het zijn dochter uit te leggen. Dat gaat dan ook niet lukken! Sterk punt van de film is dat je de beweegredenen van de hoofdpersonen nooit helemaal kan doorgronden (als ze dat zelf al kunnen). Waarom reageert de dochter zo heftig op de (goed bedoelde) fraude van haar vader. Ik geef drie mogelijkheden. Uit de film zelf wordt niet duidelijk welk van deze mogelijkheden de boventoon voert.

  1) De dochter is naïef. Zij snapt weinig van de maatschappij, en zeker niet dat ze straks ook gewoon mee zal doen omdat ze niet rond kan komen van haar salaris.
  2) De dochter is ambitieus, Ze snapt precies hoe de sameleving (momenteel) in elkaar zit, maar haar generatie zal slagen waar die van haar ouders faalden.
  3) De dochter is gewoon een puber die bij haar eerste vriendje wil blijven.

  Er mag dan misschien weinig karakterontwikkeling zijn in de film "Bacalaureat", in veel recensies wordt wel aandacht gevraagd voor de ontwikkeling in het oeuvre van Cristian Mungiu en misschien wel meer algemeen voor de ontwikkeling in de films van de nieuwe Roemeense golf in het algemeen. Deze ontwikkeling zou zich van hoop in de richting van teleurstelling bewegen. In een interview in de NRC (21-09-2016) komt ter sprake dat de corruptie weliswaar welig tiert, maar dat er (i.t.t. de communistische periode) af en toe wel iemand de gevangenis in draait. Ik zou daar aan willen toevoegen dat de Roemeense regisseurs misschien teleurgesteld zijn, maar dat ze wel de mogelijkheid hebben om in hun films van deze teleurstelling te doen blijken. De regisseurs van de Tsjechische new wave hadden deze mogelijkheid na 1968 niet. 

  Overigens vraag ik mij af of de gesignaleerde ontwikkeling in de oeuvres wel zo duidelijk is. De Roemeense films maakten een plotselinge opmars door halverwege het vorige decennium, en toen was het communisme toch al weer 15 jaar weg. "The death of Mr Lazarescu" (2005, Cristi Puiu) en "12:08 East of Bucharest" (2006, Corneliu Porumboiu), twee films uit de beginperiode van de Roemeense new wave, mogen dan komische elementen bevatten, tekenen van hoop kunnen ze toch moeilijk genoemd worden. In eerstgenoemde film tiert de corruptie en de incompetentie welig in de Roemeense gezondheidszorg, in laatstgenoemde film worden de supporters van de revolutie afgeschilderd als opportunisten zonder ruggegraat. Of wat te denken van "Occident", de debuutfilm van Mungiu uit 2002. In deze film staat de uittocht van jonge mensen uit Roemenië centraal.

   

  DATUM: 29 september 2016

  EIGEN WAARDERING: 8

  Bacalaureat (2016) on IMDb


  Reacties

  Cristian Mungiu (1968) lijkt zich te ontwikkelen tot de meest bekende regisseur van de Roemeense "New Wave". Na "4 Maanden, 3 weken, 2 dagen" (2007) trok "Tales from the golden ages" (2009) wat minder belangstelling. Mungiu revancheerde zich echter met "Beyond the hills" (2012) en "Bacalaureat" (2016). Met name in de laatste film is de teleurstelling over het nieuwe Roemenië (van na Ceausescu) voelbaar. Zijn grote voorbeelden zijn Milos Forman en Robert Altman.

  DATUM: 28 september 2016

  DE REGISSEUR

  Voor een introductie op het werk van Stanley Kramer, zie het openingsartikel van de aan hem gewijde pagina.

  HET VERHAAL

  "Inherit the wind" gaat over de zogenaamde "Monkey trial" die in 1925 plaatsvond in Tennessee. In deze rechtzaak werd onderwijzer John Scopes (Dick York) vervolgd en veroordeeld voor het onderwijzen van de evolutietheorie van Darwin.

   

   

  COMMENTAAR

  Gimme that old time religion
  Gimme that old time religion
  Gimme that old time religion
  It's good enough for me.
  It was good for the Hebrew children
  It was good for the Hebrew children
  It was good for the Hebrew children
  It's good enough for me.
   
  Bovenstaande gosspel wordt gezongen tijdens de openingsbeelden van "Inherit the wind". Het is de kijker onmiddellijk duidelijk dat we (zelfs voor 1925) niet in het meest progressieve deel van de Verenigde Staten zijn beland. In het stadje waar het verhaal zich afspeelt, gelooft men nog dat je de Bijbel letterlijk moet nemen. Zelfs zo letterlijk dat de aanklager van onderwijzer Scopes tijdens het proces beweert dat een theoloog er door bijbel interpratatie achter is gekomen dat God de wereld heeft geschapen op 23 oktober 4004 BC om 9 uur 's morgens. Overigens raakt dezelfde aanklager in verwarring als de verdediging vraagt hoe lang de dagen duurden toen God de zon nog niet geschapen had?
   
  Bovenstaande lijkt op een karikatuur, en is dat ook wel een beetje. Het doet denken aan juffrouw Laps uit "Woutertje Pieterse", die totaal verbijsterd is als iemand haar verteld dat ze een zoogdier is. Maar juffrouw Laps is 19e eeuw en de "Monkey trial", hoewel lang geleden, is toch echt 20e eeuw. In het begin bekruipt je dan ook het gevoel dat Kramer, ook naar de maatstaven van 1960, een beetje een achterhoede gevecht tot onderwerp van zijn film heeft gemaakt. Een onderwerp dat lang niet zo acteel was als het onderwerp van "Oordeel te Neurenberg" (1961) (fascisme) en "Gues who's coming to dinner?" (1967) (racisme).
   
  Maar schijn zou wel eens kunnen bedriegen. Ook na 1925 zijn er herhaaldelijk rechtzaken in de VS geweest waarin evolutietheorie en creationisme tegenover elkaar hebben gestaan. De meest recente betreft Kitzmiller vs Dover area school uit 2005. Wel is het zo dat het karakter van deze rechtzaken langzaamaan verandert in het voordeel van de evolutietheorie. In de "Monkey trial" ging het nog om een verbod op het onderwijzen van de evolutietheorie. Onderwijzer Scopes werd door de rechtbank schuldig bevonden aan het overtreden van de wet van de staat Tennessee. Hiermee diskwalificeerde de rechtbank op zich niet de evolutietheorie. Zij constateerde slechts dat het onderwijzen van deze theorie in Tennessee verboden was en zij achte voldoende bewezen dat onderwijzer Scopes deze theorie onderwezen had (wat hij zelf ook niet ontkende). In hoger beroep kwam nog de vraag aan de orde of de wet van de staat Tennessee niet ongrondwettig was in die zin dat zij in strijd kwam met de vrijheid van godsdienst. Deze vraag werd ontkennend beantwoord. De wet van de staat Tennessee verbood slechts onderwijs in de evolutietheorie, maar schreef niet dwingend voor welke (religieuze) visie dan wel onderwezen zou moeten worden. In 2005 lagen de verhoudingen heel anders. Het ging niet langer om de vraag of de evolutietheorie verboden moest worden maar om de vraag of creationisme daarnaast als wetenschap onderwezen moest worden. De rechter bepaalde in 2005 dat de aanspraken van creationisme op een wetenschappelijke status onvoldoende gefundeerd waren en het hier in feite om een geloof ging. Scholen waren dan ook niet verplicht hier, naast de evolutietheorie, aandacht aan te schenken.
   
  Na deze juridische uiteenzettingen terug naar de film. De film volgt in belangrijke mate de feiten van de echte rechtzaak. Zo werd ook in de echte rechtzaak de advocaat van de onderwijzer (gespeeld door Spencer Tracy) betaald door een krant. Ook in de echte rechtzaak riep de advocaat van de onderwijzer de aanklager (gespeeld door Fredric March) op als getuige. Desondanks veroorlooft regisseur Stanley Kramer zich ook enige artistieke vrijheid. Zo is er een romantisch subplot in die zin dat de dochter van de (fanatieke) dominee (Rachel gespeeld door Donna Anderson) tevens de verloofde van de onderwijzer is. In eerste instantie probeert zij haar verloofde over te halen zich aan te passen aan de mores van het dorp, zo wordt alles immers weer het oude. John Scopes legt haar uit dat deze vlieger niet op gaat. Als hij toegeeft aan de druk van de bevolking zal hij zichzelf moeten verloochenen. Hij zal daarna niet meer dezelfde persoon zijn en dus zal Rachel in feite een andere persoon(lijkheid) als vriend hebben. Als Rachel deze redenering begrepen heeft "loopt ze over naar het andere kamp" en kiest partij voor haar vriend en tegen het dorp. Deze keuze van Rachel had het dramatisch hoogtepunt van de film kunnen en misschien ook wel moeten zijn.
   
  Door een wat onevenwichtige casting komt dit echter totaal niet uit de verf. De acteerprestatie van Donna Anderson, hoewel op zich helemaal niet slecht, valt in het niet bij het vuurwerk dat Spencer Tracy en Fredric March afsteken als resp. de verdediging en de aanklager. Terwijl het dorp tegenover elkaar staat in twee onverzoenlijke kampen, is de relatie tussen deze twee juristen zeer genuanceerd. Overdag vliegen ze elkaar compromisloos in de haren in de rechtzaal (afbeelding 1) , 's avonds zitten ze als twee oude studievrienden naast elkaar op een schommelstoel op de veranda (afbeelding 2). Aan de ene kant weten ze werk en privé blijkbaar goed gescheiden te houden, aan de andere kant zijn ze ook weer niet zo cynisch geworden in hun vak dat ze voor het zelfde geld stuivertje hadden kunnen wisselen. Ze staan nog steeds voor wat ze zeggen.
   
   
  DATUM: 14 oktober 2016
   
  EIGEN WAARDERING: 7

  Inherit the Wind (1960) on IMDb


  Reacties

  Stanley Kramer (1913 - 2001) was een regisseur met een boodschap. Bijna al zijn films snijden wel een maatschappelijk onderwerp aan. Denk bijvoorbeeld aan zijn twee bekendste rechtbankdrama's. "Inherit the wind" (1960) gaat over een proces uit 1925 tegen een Amerikaanse leraar die de moed had om de evolutietheorie te doceren (nog steeds een gevoelig onderwerp in Amerika). "Oordeel te Neurenberg" (1961) gaat over het proces tegen Nazi kopstukken en de laag daaronder.

  Punt van kritiek dat men wel eens hoort in relatie tot Stanley Kramer is dat zijn betrokkenheid bij de inhoud ten koste gaat van de vormgeving. Hier zit misschien een kern van waarheid in, maar met moet het ook niet overdrijven. Hoewel misschien wat minder innovatief dan Sidney Lumet (ook een regisseur die er om bekend stond controversiële onderwerpen niet te mijden, maar die dit bovendien wist te combineren met vernieuwende beeldtaal) bevatten de films van Stenley Kramer wel degelijk verrassend camerawerk. Je moet er alleen wel op letten.

  Ook buiten de court room drama's snijdt Kramer maatschappelijk relevante onderwerpen aan, denk bijvoorbeeld aan racisme. Dit is het onderwerp van de film "Guess who's coming te dinner" (1967), maar werd reeds eerder aangesneden in "The defiant ones" (1958). In laatstgenoemde film zitten twee ontsnapte gevangen, een witte en een zwarte, (letterlijk) aan elkaar geketend en dienen er dus samen het beste van te maken.

  Kramer werkte veel samen met Spencer Tracy. Na MGM in 1955 te hebben verlaten, was Tracy in de laatste twaalf jaar van zijn leven een freelance acteur. Het grootste deel van deze periode (1960 - 1967) werkte hij vrijwel uitsluitend samen met Stanley Kramer.

  DE REGISSEUR

  Voor een inleiding op het werk van Aleksandr Sokoerov, zie het openingsartikel op de aan hem gewijde pagina.

  HET VERHAAL

  Aan het begin van de film komt een man bij kennis. Hij weet niet precies waar hij is. Al snel ontmoet hij de Franse Markies de Custine, en samen komen ze er achter dat ze in het Winterpaleis (oftewel het Hermitage) te St Petersburg zijn. De man (die voor de kijker nooit meer wordt dat een voice over) en de Markies vormen een stel apart. Alleen de Markies schijnt de man te kunnen zien, de rest van de aanwezigen merkt hem niet op. Op deze manier dwalen ze door het Hermitage, en ontmoeten personen uit diverse tijdvakken van de Russische geschiedenis.

  COMMENTAAR

  Het meest bekend is "Russian ark" ongetwijfeld geworden vanwege het feit dat de film is opgenomen in één take. Eén doorlopende opname van meer dan 90 minuten. Pas als je daar een tijdje over nadenkt, besef je wat voor gigantische filmtechnische prestatie dat is geweest. Wat als de cameraman in minuut 89 was gestruikeld? Morgen beter is geen optie, want alleen vandaag is het Hermitage gesloten voor publiek. Uiteindelijk is het toch gelukt, niet meteen bij de eerste poging, maar wel op de enige dag die regisseur Sokoerov tot zijn beschikking had.

  Men bekijkt een film echter niet alleen maar vanwege de technische prestatie. Een muziekstuk dat moeilijk is te spelen is ook niet per definitie mooi. Heeft de film ook inhoudelijk wat te bieden? Ik vind zelf van wel. Zoals gezegd, vertelt de film (kriskras) de Russische geschiedenis  aan de hand van een tour door het Hermitage. Ongetwijfeld helpt het als je wat van Russsche geschiendenis weet, maar het is niet strikt noodzakelijk. Het gekibbel tussen Markies de Custine (die overigens werkelijk bestaan heeft (1790 - 1857), en die als diplomaat in Rusland werkzaam is geweest) en de voice over (die we nooit zien, maar waaraan Sokoerov zelf een stem geeft) is zeer vermakelijk. Het is de confrontatie tussen de Europeaan (Markies) en de Rus (voice over), maar evenzeer de onderlinge verwarring tussen iemand uit de 19e eeuw (Markies) en iemand uit de  20e eeuw (voice over).

  De recensie in de filmkrant is niet mals over de positie die Sokoerov in dit gekibbel inneemt. Hij zou elitair zijn en middels deze film tsaristisch Rusland verheerlijken. Inderdaad zou men het zwarte beeld waar de film mee begint (de voice over begint tijdens  deze beelden te praten: "Ik doe mijn ogen open en zie niets. Waar ben ik? Vaag herinner ik mij dat er een ramp is gebeurd") als een toespeling op de oktoberrevolutie kunnen zien. Het zal vast ook geen toeval zijn dat de film eindigt met een groot bal in 1913, dus vlak voor het begin van WO I. Als het bal is afgelopen zegt de Markies tegen de voice over: "Ga jij maar verder, ik blijf liever hier achter".

  Zelf vind ik de kritiek van de filmkrant nogal streng. Soekoerov is geïnteresseerd in de verhouding tussen geschiendenis en kunst. Dat heeft hij opnieuw laten zien in zijn recente film "Francofonia" (2015), waarmee "Russian ark" zich overigens meer dan kan meten. Wie de geschiendenis door een kunsthistorsche bril bekijkt, loopt al snel het risico (voor) elitair te worden (aangezien). Is er dan misschien sprake van dwepen met de Russische tsaren en tsarinna's? Niet echt. Catherina de Grote krijgt van de Markies een flinke veeg uit de pan. Waarom verzamelde ze eigenlijk voornamelijk buitenlandse kunst in haar Winterpaleis? Tegenover deze steek onder water staat de Rusland minnende voice over met zijn mond vol tanden.

  Hoe men verder ook denkt over Rusland onder de tsaren, het slot van de Hermitage die als een ark ronddobbert op de wereldzeeën is en blijft zowel een geniaal idee als een iconografisch beeld.

  DATUM: 14 oktober 2016

  EIGEN WAARDERING: 8

  Russkiy kovcheg (2002) on IMDb

  Reacties

  DE REGISSEUR

  Philippe (Bouli) Lanners (1965) begon als klusjesman, maar kwam via cabaretgroep "Les Snuis" in het acteerwerk terecht. Eén van zijn eerste rollen was in "Toto le heros" (1991, Jaco van Dormael). Inmiddels heeft hij met "Ultranova" (2005), "Eldorado" (2008), "Les géants" (2011) en "Les premiers, les derniers" (2016) ook als regisseur vier speelfilms op zijn naam staan.

  HET VERHAAL

  Twee premie-jagers zijn op zoek naar de gestolen mobiel van een gangsterbaas. Deze mobiel bevat gevoelige informatie. Op hun zoektocht kruisen zij het pad van een kruimeldief en zijn geliefde.

  COMMENTAAR

   "Les premiers, les derniers" heeft alle stijlkenmerken van een Western. Daar komt nog bij dat het verhaal wel enige verwantschap vertoont met "No country for old men" (2007, Joel & Ethan Coen). Een gelegenheidsdief komt toevallig in het bezit van de verkeerde buit (in dit geval het mobieltje van de gangsterbaas) en krijgt als gevolg daarvan iemand achter zich aan. In beide gevallen wordt de achtervolging vergemakkelijkt doordat de buit signalen uitzendt (bij "No country for old man" zat er een zendertje verborgen tussen het geld).

  Gilou (Bouli Lanners) en Cochise (Albert Dupontel), de premiejagers op leeftijd in "Les premiers, les derniers",  zijn echter in geen enkel opzicht te vergelijken met de meedogenloze en gestoorde hitman Anton Chigurh (Javier Bardem) uit "No country for old men". Bovendien, en dit verschil is net zo wezenlijk, "this is not America". Dit is Noord Frankrijk, een regio die ergens in de overgang van industriële - naar diensteneconomie de boot gemist heeft.

  Over de troosteloosheid van Noord Frankrijk zijn meer films gemaakt. Eén van de beste vind ik nog altijd "Ca commence aujourd'hui" (1999, Bertrand Tavenier), waarin dorpsonderwijzer Philippe Torreton (Daniel Lefebvre) zich zorgen maakt over de thuissituatie van veel van zijn leerlingen. "Les premiers, les derniers" is veel metafysischer (vager, zweveriger zo men wil) dan "Ca commence ...". Eigenlijk zijn alle personages in de film zoekende. Dat geldt niet alleen voor de kruimeldief en zijn verwarde geliefde, maar ook voor de premiejagers (wiens effectiviteit hier niet echt door bevorderd wordt).

  Het leidt tot een aantal prachtige beelden. Zo zien we in het begin van de film het eindeloze vlakke landschap doorsneden worden door een viaduct (afbeelding 1). Waar dit viaduct ooit dienst voor deed is onduidelijk (het lijkt wel een soort monorail), dat het viaduct reeds lang geleden in onbruik is geraakt is echter des te duidelijker. Als de camera inzoomed op dit viaduct zien we dat het door de kruimeldief en zijn vriendin wordt gebruikt als een (nogal ongemakkelijk) voetpad. Een ander beeld dat mij bijbleef tot lang na de film was het bezoek dat de premiejagers brachten aan een verlaten loods. Plotseling verschijnt er een edelhert met een majestueus gewei midden in de loods. Een symbool van de natuur die langzaam de verlaten industrieterreinen herovert, maar ook een symbool van kracht en vitaliteit, kenmerken die de premiejagers van middelbare leeftijd langzaam door hun vingers voelen glippen. Zo zijn er meer mooie beelden aan te wijzen, maar kijkend naar de film bekruipt je langzaamaan toch ook wel het gevoel dat de fragiele kapstok van het verhaaltje wel erg doorbuigt onder de overdaad aan symboliek die er aan wordt opgehangen.

  Er is nog iets dat aan de ene kant de film tot ere strekt, maar aan de andere kant een teken aan de wand is. De premiejagers mogen zelf dan van middelbare leeftijd zijn, in de film krijgen ze te maken met een bejaarde hoteleigenaar en een zo mogelijk nog meer bejaarde begrafenisondernemer (afbeelding 2). Noord Frankrijk lijkt wat dat betreft "a country for old men only" te zijn. De bejaarde hoteleigenaar is een mooie rol van Micheal Lonsdale (85), de begrafenisondernemer is een zo mogelijk nog  mooiere rol van Max von Sydow (87). Max van Sydow, de Bergman acteur die al schitterde in "Het zevende zegel" (1957).

  Op zich is het mooi als de bijrollen zo goed bezet zijn. Als de bijrol-acteurs echter de sterren van de film worden is dat een teken aan de wand.

  DATUM: 27 augustus 2016

  EIGEN WAARDERING: 6

  Les premiers les derniers (2016) on IMDb

  Reacties

  DE REGISSEUR

  Gustav Machaty (1901 - 1963) werd geboren in Praag, destijds nog Oostenrijk-Hongarije. Hij begon zijn filmcarrière als begeleidend pianist bij stomme films en rolde via acteur in de regisseursstoel. Hij leerde dit vak van D.W. Griffith en Erich von Stroheim. Gegeven deze leermeesters is zijn oeuvre eigenlijk maar povertjes gebleven. Het meest bekend is Machaty geworden met de films "Erotikon" (1929) (noot 1) en "Extase" (1933). Films die vooral herinnerd worden vanwege de stof die ze deden opwaaien, en veel minder vanwege hun inhoudelijke kwaliteiten.

  HET VERHAAL

  Eva (Hedy Lamarr) heeft een ongelukkig huwelijk met de saaie en veel oudere Emil. Als ze de knappe Adam ontmoet, bezwijkt ze dan ook al snel voor zijn charmes. Ze verlaat Emil en samen met Adam ziet ze hun (gezamenlijke) toekomst met vertrouwen tegemoet. Als Emil echter zelfmoord pleegt voelt Eva zich zo schuldig dat ze (met een bezwaard gemoed) ook Adam verlaat.

  COMMENTAAR

  Over een vrouw die getrouwd is met een saaie, ongeïnteresseerde man zijn natuurlijk meer films gemaakt. "Eyes wide shut" (1999, Stanley Kubrick) en "Belle de Jour" (1967, Luis Bunuel) zijn de eerse films die bij mij boven komen, maar er zijn er vast meer te bedenken.

  Het is echter zeker niet het verhaal waaraan "Extase" haar faam ontleend. Het is vooral de voor die tijd revolutionaire openheid over sexualiteit waardoor de film nog niet in de vergetelheid is geraakt. Deze openheid komt vooral tot uitdrukking in twee scenes. In de eerste scene gaat Eva na het paardrijden zwemmen in een meertje. Ze kleed zich uit en legt haar kleren op haar paard. Als ze weer terugkomt is het paard er van door. In haar blootje zet Eva de achtervolging in, totdat ze (tot haar schrik) haar toekomstige vriend Adam tegenkomt met haar paard aan de teugels. Eva kan Adam niet uit haar gedachten zetten en gaat op een gegeven moment naar zijn huis. Daar beleefd ze samen met Adam (en dat is de tweede revolutionaire scene) een onstuimige liefdesnacht.

  Naar tegenwoordige maatstaven zijn deze twee scenes natuurlijk niets bijzonders. Tijdens de zwempartij is niets te zien (afbeelding 1), en tijdens de achtervolging in Eva kostuum zit er steeds struikgewas "in de weg" (afbeelding 2). Bovendien is het verhaal van een paard dat er van doorgaat met de kleren (wie legt ze daar dan ook neer?) wel beschouwd meer dan flauw. Tijdens de liefdesnacht tenslotte krijgen we alleen het gezicht van Eva te zien (zie poster). In 1933 wekte ze echter veel beroering en dwongen ze de nationale filmkeuringen in allerlei bochten. Scenes werden weggeknipt en voice overs werden toegevoegd. In de voice overs werd dan uitgelegd dat Eva inmiddels van haar eerste man gescheiden was en in het geniep (en niet zichtbaar in de film) met Adam getrouwd was.

  Heeft de film de liefhebber anno 2016 nog wat te bieden? Jazeker, er zijn diverse mooie beelden in de film te bewonderen. Onderstaand laat ik enkele van deze beelden de revue passeren, en vermeld tegelijkertijd de films waaraan ik moest denken. Ik loop hierbij chronologisch door de film heen:

  - Eva zit zich, met haar eerste (saaie) man te vervelen aan een tafeltje op een terras. Een crane beweging van de camera toont ons dat het totale terras uit meerdere verdiepingen bestaat en zeer mondain is. De overige gasten vermaken zich kostelijk. Ik moest hierbij denken aan "Soy Cuba" (1964, Mikhail Kalatozov, zie ook de cliip bij deze recensie).
  -Eva heeft haar eerste (saaie) man verlaten, en deze loopt zoekend door het huis. Hij wordt daarbij ontelbare malen weerspiegeld in diverse spiegels. Ik moest hierbij denken aan "The lady from Shanghai" (1947, Orson Welles).
  -Eva kan Adam niet uit haar gedachten zetten, en gaat naar zijn huis. Tussen de kieren van het houten huisje door ontsnapt een lichtstraal die precies de ogen van Eva verlicht. De rest van haar gezicht blijft in de schaduw. Ik moest hierbij denken aan "Red beard" (1965, Akira Kurosawa).
  - De film loopt tegen het einde. Eva heeft Adam verlaten. Adam gaat terug aan het werk. Hij buigt over een waterton heen en wast zijn gezicht. De camera filmt deze scene van onderuit de waterton. Ik moest hierbij denken aan "Vampyr" (1932, Carl Theodor Dreyer, met name de scene waarin Allan Grey de wereld vanuit zijn eigen doodskist bekijkt).

  Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, en zelfs de vier hierboven beschreven zwaluwen kunnen de film niet redden. Tegenover de incidenteel mooie beelden staat een symboliek die er gedurende de film niet beter op wordt. Het begint bij de eerste onmoeting tussen Eva en Adam, waarin Adam met een bloemetje zit te spelen waar een bijtje op afkomt. Hier kunnen we nog om glimlachen. Het wordt echter banaal als er scenes worden ingevoegd waarin een merry door een hengst wordt gedekt (de vader van Eva is paardenfokker). En het gaat van kwaad tot erger. Tegen het einde van de film krijgen we mannen te zien die met ontbloot bovenlijf aan het werk zijn. In een dagdroom ziet Adam Eva die een baby verzorgt. Het is de esthetiek van de fysieke kracht (Olympia, 1938, Leni Riefenstahl) en de ethiek van het moederschap. De film heeft dan inmiddels enge trekjes gekregen.

  Noot 1: Gebaseerd op een ander verhaal dan de gelijknamige film van Mauritz Stiller uit 1920.

   

   

  DATUM: 7 oktober 2016

  EIGEN WAARDERING: 5

  Extase (1933) on IMDb  Reacties

  DE REGISSEUR

  Carol Reed (1906 - 1976) had vooral succes in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen hij de films "Odd man out" (1947), "The fallen idol" (1948) en "The third man" (1949) maakte. In de laatste twee films werkte hij samen met producer Alexander Korda en script writer Graham Greene.

  Na deze drie films gingen zijn films artistiek gesproken achteruit. Dat hij in de nadagen van zijn carrière met "Oliver" (1968) nog een academy award won doet daar niets aan af.

  HET VERHAAL

  Bij een mislukte overval raakt de Ierse nationalist Johnny (James Mason) gewond. Het lukt zijn vrienden niet hem in de vluchtauto te krijgen, en er zit voor Johnny niets anders op om zich alleen te verschansen. Het is het begin van een zwerftocht door Belfast (afbeelding 1), waarbij Johnny steeds zwakker wordt door zijn verwondingen en het cordon van de politie zich steeds verder om hem sluit.

  COMMENTAAR

  "Odd man out" kan in veel opzichten worden gezien als de film "op weg naar" "The third man" (1949). Waar in laatstgenoemde film de grote pleinen maar ook de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog de sfeer van het na-oorlogse Wenen bepalen, wordt in "Odd man out" deze sfeerbepalende rol gespeeld door de achterafsteegjes, de armoede en het verval in Belfast.

  Waar in "The third man" ge-experimenteerd wordt met camerestandpunt en camerahoek, worden in "Odd man out" diverse technieken beproefd om duizeligheid en hallucinaties in beeld te brengen. Wat dat betreft kan de film worden vergeleken met "Vertigo" (1958, Alfred Hitchcock). Hitchcock vond in deze film een revolutionaire manier om de duizeligheid ten gevolge van hoogtevrees in beeld te brengen. Deze manier bestond uit een combinatie van "dolly out / zoom in". Met andere woorden, terwijl de camera fysiek werd verwijderd van het object werd er tegelijkertijd op dit object ingezoomed. In "Odd man out" introduceert Reed een innovatieve manier om hallucinaties weer te geven. Op zijn zwerftoch is Johnny op een gegeven moment terecht gekomen in een café. De waard weet niet goed wat hij met hem aan moet, zet hem in een achterafkamertje en geeft hem een pint. In zijn gedesoriënteerde toestand stoot Johnny deze pint om. In de bellen van het schuim dat over de tafel vloeit ziet hij vervolgens alle gezichten van mensen waar hij de afgelopen uren (tevergeefs) om hulp heeft aangeklopt(afbeelding 2). Volgens Mark Cousins ("The story of film" (2011)) heeft Reed later navolging gekregen, en hij wijst op films van Jean Luc Godard en Martin Scorsese waarin koffie en frisdrank op een soortgelijke wijze (dat wil zeggen de hoofdpersoon ziet zijn hallucinaties weerspiegeld in de drank) worden gebruikt. Ik zou hier nog een verwijzing naar het laatste verhaal ("In a cup of tea") van "Kwaidan" (1964, Masaki Kobayashi) aan willen toevoegen.

  Aan het begin van deze film noemde ik "Odd man out" een film "op weg naar" "The third man". Dat betekent dat er, naast de onmiskenbare kwaliteiten, ook nog wel wat schoonheidsfoutjes aan de film kleven. Velen wijzen in dat verband op te kort komend acteerwerk. Als voorbeeld wordt dan vaak de rol van James Mason als Johnny genoemd. Inderdaad bestaat deze rol uit weinig meer dan het als een zombie door de stad strompelen. Daarbij kan men zich inderdaad afvragen of de acteertalenten van Mason hierbij niet worden onderbenut, wat trouwens wat anders is dan slecht acteerwerk. Tegenover deze "onderbenutting" staan de naar mijn mening uitstekende rollen van de wat minder bekende acteurs William George Fay als de priester vader Tom en Kathleen Ryan als de verloofde van Johnny.

  Aan het spel van de acteurs ligt het naar mijn mening dus niet. Veeleer dienen de minpuntjes  van de film gezocht te worden in de rebellenromantiek die rondom Johnny wordt opgetrokken. In de film wordt heel nadrukkelijk een tegenstelling gecreëerd tussen al die mensen waar Johnny in de loop van de film tevergeefs bij aanklopt (en die niet weten hoe snel ze weer van hem af moeten komen) en de onvoorwaardelijke steun van zijn vriendin. Het is duidelijk dat de sympathie van de regisseur bij de vriendin ligt, waarbij de mensen die Johnny zo snel mogelijk willen lozen met nauw verholen verachting in beeld worden gebracht. Kwam Johnny in het verleden immers niet voor deze mensen op? Heeft Johnny niet zijn nek uitgestoken voor deze mensen?

  Hoewel de naam nergens wordt genoemd is het geen gewaagde veronderstelling om er van uit te gaan dat Johnny lid is van de IRA. Leden van een dergelijke organisatie gaan er zelf vaak impliciet vanuit dat zij de steun hebben van de mensen voor wiens belangen zij menen op te komen. In deze lijn doorredenerend vinden zij vaak ook dat zij recht hebben op de loyalitit en coöperatie van hun "achterban". De vraag of hun achterban wel echt hun achterban is, en of deze mensen wel instemmen met de middelen die zij kiezen om hun doel te bereiken, vragen ze zich niet af. De regisseur stelt deze vragen in "Odd man out" evenmin. In plaats daarvan gaat hij volledig mee in de nogal puberale adoratie van de vriendin voor haar held.

  Daarmee is er aan "Odd man out" net een snufje teveel romantiek en heldendom toegevoegd. Men kan zich afvragen of er aan "The third man" misschien niet iets teveel cynisme is tegevoegd, maar qua smaakbeleving kan ik daar wat beter tegen. Hiermee wil overigens zeker niet gezegd zijn dat "Odd man out" een slechte film is. Daarvoor is het camerawerk veel te goed. Alleen het puntje op de i dat van een goede film een meesterwerk maakt ontbreekt hier nog.

  DATUM: 2 september 2016

  EIGEN WAARDERING: 8

  Odd Man Out (1947) on IMDb

  Reacties

  Jagten (2012, Thomas Vinterberg)

  Jesus of Montreal (1989, Denys Arcand)

  Jour de fête (1949, Jacques Tati)

  Ju Dou (1990, Zhang Yimou)

  Julius Ceasar (1953, Joseph Mankiewicz)

  Jungfrukällan (1960, Ingmar Bergman)

  Filmposters