Filmklassiekers op het tweede gezicht
Abonneren

Abonneer je op nieuw verschenen recenties!

Voor meer informatie over het gebruik van deze website klik HIER.

  Laatst geplaatst

   

   

  Verwacht

   

   

  Filmposters

  1978: The deer hunter (Michael Cimino)

  DE REGISSEUR

  Michael Cimino (1939 - 2016) zal altijd herinnerd worden door twee films. Het gigantisch succesvolle "The deer hunter" en de gigantische flop "Heaven's gate" (1980). Van deze flop heeft hij zich nooit meer hersteld.

  HET VERHAAL

  De film is opgebouwd uit drie actes en een epiloog.

  In Acte I maken we kennis met drie vrienden, Michael (Robert de Niro), Steven (John Savage) en Nick (Christopher Walken). Ze komen uit een Russisch imigrantenmilieu en werken in de staalindustrie van Pennsylvania. Acte I wordt gedomineerd door de bruiloft van Steven.

  Acte II speelt zich af in Vietnam. Toevalligerwijs komen de drie vrienden elkaar weer tegen, als ze in de handen van de Vietcong zijn gevallen. In een beroemde scene scheppen de Vietnamese bewakers er een satanisch genoegen in de krijgsgevangenen te onderwerpen aan een spelletje Russische roulette. Ze weten dit alleen te overleven dankzij de bluf van Michael. Deze weet de bewakers te overreden om het nog spannender te maken met een pistool met drie kogels in het reservoir, waarna ze diezelfde bewakers weten te overmeesteren.

  Acte III speelt zich weer af in Penssylvania. Steven heeft in de oorlog zijn twee benen verloren, Nick heeft zijn verstand verloren en speelt nu als professional Russische roulette in Saigon en alleen Michael is er redelijk ongeschonden van af gekomen. Een held voelt hij zich echter allerminst. Hij ontloopt het welkomstcomité dat met veel bombarie voor hem klaar staat. Ook voelt hij zich erg onzeker tegenover Linda (Meryl Streep), de vriendin van Nick op wie hij (nog steeds) een oogje heeft. Uiteindelijk gaat hij terug naar Saigon in een poging Nick naar huis te krijgen. Een poging die tot mislukken gedoemd is, want Nick kan niet eeuwig het geluk aan zijn kant hebben bij de Russische roulette.

  In de epiloog zien we het gezelschap terug na de begrafenis van Nick. Met z'n allen om tafel in het café heffen ze "God bless America" aan. Iedereen aan tafel heeft wat verloren, de één zijn vriend, de ander zijn benen en weer een ander zijn hoop en onschuld. Het lied klinkt dan ook een stuk triester dan in Acte I, met hier en daar echter toch nog een patriottistische noot.

   

   

   

   

   

   

  COMMENTAAR

  "The deer hunter" is een grootse film, misschien wel de beste Vietnam film ooit gemaakt. Het is minder spectaculair dan "Apocalypse now" (Coppila, 1979), maar wat mij betreft veel indringender. De opbouw in drie actes, waardoor slechts 1/3 van de film zich daadwerkelijk in Vietnam afspeelt is een meesterzet. Over het algemeen zijn de films die mede aandacht schenken aan de periode voor de tijd aan het front ("Full metal jacket", Kubrick, 1987) of de periode na terugkeer ("Coming home", Hal  Ashby, 1978) veelzeggender dan de "pure" oorlogsfilms. Dat geldt trouwens niet alleen voor de oorlog in Vietnam (denk voor WO II aan "The best years of our lives", Wyler, 1946).

  In Acte I worden de hoofdpersonen voorgesteld aan de kijker door middel van een feest/bruiloft waarop ze allen aanwezig zijn. Dit is een techniek om personages te introduceren die vaker wordt gebruikt. Het meest bekende voorbeeld is wellicht de openingsscene van "The godfather I" (Coppola, 1972). Ook wordt in Acte I het grauwe industrielandschap rondom de staalfabriek getoond. Dit is misschien nog wel een punt om even bij stil te staan. Het zijn in deze film vooral  arme immigrantenarbeiders die naar Vietnam gaan. Tot op de dag van vandaag is het feit dat veel zoons van rijke ouders om de één of andere reden niet naar Vietnam hoefden een gevoelig punt. Zeker als deze zoons, inmiddels ouder, ambities hebben voor een politieke functie.

  De meeste kritiek is er op Acte II van de film. De film zou te pro-Amerikaans zijn. Ook de Amerikanen gingen niet steeds zachtzinnig om met hun krijgsgevangenen. Allemaal waar, maar degene die deze kritiek uiten missen mijns inziens het essentiële punt van de film. Dat essentiële punt is de impact die oorlog kan hebben op een mensenleven, zelfs als je er uit tevoorschijn komt met al je ledenmaten er nog aan. Overigens, Russische roulette als een metafoor voor de willekeur en de zinloosheid van oorlog blijft een briljante vondst. Een willekeur en zinloosheid die voor beide kanten geldt. Want de Vietnamezen werden misschien inderdaad voorgesteld als bad guys, nergens wordt de indruk gewekt dat de Amerikanen de good guys van deze oorlog zijn.

  Kijken we naar de cast van deze film dan valt de enorme hoeveelheid aan jong talent op. Voor regisseur Michael Cimino mag het na 1980 dan goeddeels afgelopen zijn geweest, Robert de Niro, Meryl Streep en Christopher Walken waren in de decennia daarna niet van het witte doek te branden.

  DATUM: 28 april 2013

  EIGEN WAARDERING: 9

  The Deer Hunter (1978) on IMDb

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Vul deze captcha in
  Dit is een verplicht veld
  Filmposters