Filmklassiekers op het tweede gezicht
Abonneren

Abonneer je op nieuw verschenen recenties!

Voor meer informatie over het gebruik van deze website klik HIER.

  Laatst geplaatst

   

   

  Verwacht

   

   

  Filmposters

  2017: Liefde is aardappelen (Aliona van der Horst)

  DE REGISSEUR

  Aliona van der Horst (1970) werd in Moskou geboren als dochter van een Russische moeder en een Nederlandse vader. Zij is in Nederland opgegroeid. Veel van haar documentaires, zoals bijvoorbeeld die over de dichter Boris Ryzhy, verraden echter haar Russische achtergrond.

  HET VERHAAL

  Terwijl haar moeder slecht is, overlijdt er een tante van Iliona in Rusland. Haar moeder (en naar verwachting dus op korte termijn Iliona zelf) erft hierdoor 6 m2 in een huis. Iliona gaat naar Rusland en verdiept zich daar in de jeugd van haar moeder en haar tantes. Naast een heleboel brieven en een nog levende tante loopt ze ook een nicht en een neef tegen het lijf.

  COMMENTAAR

  "Liefde is aardappelen" is een documentaire over de familie van de regisseur, die als zodanig nauw bij de materie betrokken is. In 2000 maakte Aliona van der Horst met "Na de lente van '68" al een documentaire over het begin van het huwelijk van haar ouders, nu brengt zij het einde van dit huwelijk in beeld. Aan het begin van de documentaire kan haar moeder al niet meer praten en tijdens het maken van de documtaire is ze overleden. 

  Centraal in de documentaire staat de generatie van de moeder en de tantes van Aliona, die is opgegroeid tijdens de Stalin jaren net na WO II. Het was een tijd waarin aan alles gebrek was. Niet alleen aan eten (door de collectivisatie van de landbouw) maar ook aan veiligheid en zekerheid (door de politieke onderdrukking). Kortom het was een tijd van overleven.

  Als de moeder en tantes kinderen krijgen zitten we inmiddels in de Brezjnev jaren, maar de ontberingen tijdens Stalin hebben hun sporen nagelaten. De moeders "leven" nog steeds in de onderste twee lagen van de pyramide van Maslow (noot 1), en hebben moeite om affectie te tonen. Dit lijdt tot onbegrip tussen de generaties, bijvoorbeeld als een tante Aliona toevoegd dat "je met een volle buik hongerlijders niet kunt begrijpen". Overigens wil dit zeker zeggen dat de moeders geen liefde voor hun kinderen voelden (zoals in het bijna gelijktijdig verschenen "Loveless" (2017, Andrey Zvygintsev)). Ze brachten hun liefde alleen tot uitdrukking via dingen die in hun jeugd van levensbelang waren geweest. Vandaar de titel "Liefde is aardappelen".

  De film gaat overigens niet alleen over het onbegrip tussen de geraties of over de Stalin jaren an sich, maar ook over de manier waarop mensen deze tijd verwerkt hebben. Op een gegeven moment vertelt tante Liza aan Aliona dat de honger natuurlijk verschrikkelijk was geweest, maar ook noodzakelijk. Stalin had immers een leger te voeden die de Duitsers moest verslaan. Hij had, als vader des vaderlands, een moeilijke maar terechte keuze gemaakt. Als Aliona hierop wil antwoorden krijgt ze een flinke schop tegen haar enkels van haar nicht. Je gaat tante Liza op haar leeftijd toch niet duidelijk maken dat haar lijden achteraf gezien compleet zinloos is geweest, licht deze nicht achteraf de schop toe.   

  Noot 1: Volgens de psycholoog Abraham Maslow zit er een vaste volgorde in de manier waarop mensen hun behoeften proberen te bevredigen. Eerst proberen ze "lagere" behoeften te bevredigen. Pas als deze behoeften tot een zeker minimumniveau bevredigd zijn, komen ze toe aan het eerstvolgende niveau. De niveaus die in de pyramide van Maslow onderscheiden worden zijn (van laag naar hoog): (1) lichamelijke behoeften, (2) veiligheid en zekerheid, (3) sociaal contact, (4) erkenning en waardering en (5) zelfrealisatie.  

  DATUM: 28 oktober 2017

  EIGEN WAARDERING: 7

  Love is Potatoes (2017) on IMDb

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Vul deze captcha in
  Dit is een verplicht veld
  Filmposters