Filmklassiekers op het tweede gezicht
Abonneren

Abonneer je op nieuw verschenen recenties!

Voor meer informatie over het gebruik van deze website klik HIER.

  Laatst geplaatst

   

   

  Verwacht

   

   

  Filmposters

  1998: Following (Christopher Nolan)

  DE REGISSEUR

  Voor een overzicht van het werk van Christopher Nolan, zie het openinghsartikel van de aan hem gewijde pagina.

  HET VERHAAL

  Een jonge wekloze man droomt er van schrijver te worden. Om inspiratie op te doen begint hij mensen te volgen. Een van zijn "slachtoffers" is de inbreker Cobb (afbeelding 1). Gewend om op zijn hoede te zijn heeft Cobb in de gaten dat hij gevolgd wordt. Hij spreekt de jonge man hierop aan en (omdat de jonge man er blijkbaar plezier in heeft om zijn neus in andermans zaken te steken) doet Cobb hem het voorstel om zijn assistent te worden. Al snel blijkt Cobb een vreemde inbreker. Hij is meer uit op het verstoren van het leven van de bewoners van de huizen waar hij inbreekt, dan dat het hem om waardevolle spullen te doen is. Zo steelt hij uit het ene huis dameslingerie, dat hij in het andere huis op een opzichtige plek weer neerlegt. 

  Het inbreken van Cobb lijkt wel nepcriminaliteit te zijn. Desondanks komt de jonge man via Cobb wel degelijk in de echt criminele wereld van de nachtclubs en de pornografie terecht.

  COMMENTAAR

  Men kan "Following" zien als een "voorstudie" voor "Memento" (2000, Christopher Nolan). Men kan zich zelfs afvragen of "Following" wel de aandacht zou hebben gekregen die het nu heeft, als de carrière van Christopher Nolan  vervolgens geen hoge vlucht had genomen. Dat zou overigens jammer zijn geweest want, gegeven het beperkte budget van 6.000 dollar, heeft de film een uitskende prijs / kwaliteitsverhouding. Hulde aan de acteurs, want het beperkte budhet liet geen meerdere "takes" toe. Alles moest in één keer goed. Hulde ook aan Christopher Nolan die zich in deze film ontpopt als een manusje van alles. Hij is in deze film regisseur, producer, schrijver van het verhaal, cameraman en editor.  

  Terug van het low budgetgehalte naar het karakter van voorstudie. Een term die ik ontleen aan de schilderkunst, waar schilders ook vaak een houtskoolschets maken voordat ze aan het echte schilderij beginnen. Wat zijn nu de overeenkomsten tussen "Memento" en "Following"? In de eerste plaats en meest opvallende overeenkomst is de chronologie waarin het verhaal verteld wordt. Ook in "Following" zijn de scenes, net als een stel speelkaarten, goed door elkaar geschud. In tegenstelling tot "Memento" hebben we hier aan het uiterlijk van de hoofdpersoon nog enig houvast waneer in de tijd zich een bepaalde scene afspeelt. De hoofdpersoon neemt namelijk in de loop van het verhaal het volgende uiterlijk aan:

  - lang haar en slordig gekleed;
  - kort haar en net pak, ongeschonden gezicht;
  - kort haar, net pak, gezicht geschonden door een vechtpartij.

  Het verhaal wordt verteld in de vorm van een flash back structuur. Zowel in het begin als op het einde wordt de jonge man geïnterviewed door een rechercheur. Daaruit kun je opmaken dat de scenes die zich hiertussen in afspelen het verhaal en de herinneringen van de jonge man weergeven. Er zitten echter scenes bij die de jonge man zich onmogelijk kan herinneren, simpelweg omdat hij er niet bij was. Deze logische fout is de regisseur echter vergeven.

  De inhoudelijke overeenkomst tussen "Memento" en "Following" is dat het in beide films gaat om een hoofdpersoon die "toevallig" in het criminele circuit terechtkomt en daarin vervolgens door anderen wordt gemanipuleerd. In "Memento" wordt dit toeval een handje geholpen door de anterograde amnesie van de hoofdpersoon, in "Following" door zijn voyeursime. Wat dat betreft is "Following" een film over voyeurisme bij uitstek. De jonge man is een voyeur door op straat mensen te volgen. Cobb is een voyeur door in de huizen van andere mensen rond te snuffelen. In de pornoindustrie, waarin de hoofdpersoon verzeild raakt, draait tenslotte ook alles om voyeurisme. Opvallend is wel het verschil tussen het voyeurisme van de jonge man en van Cobb. De jonge man bekijkt mensen in de hoop dat ze hem niet opmerken. Cobb snuffelt rond in de huizen van mensen terwijl ze er zelf niet zijn, maar doet er vervolgens alles aan opdat ze zijn bezoek wel opmerken.

  De personages in de film hebben zelf geen naam, maar worden aangeduid als "de jonge man" en "de blonde vrouw". Dit komt vaker voor (bijv. in "Sunrise" (1927, F.W. Murnau)). Vaak betekent dit dat het personage in kwestie symbool staat voor een bepaald type, zoals bijvoorbeeld ook de standaardpersonages in de Italiaanse commedia dell'arte. Er wordt in dit geval afgezien van individualiteit, waardoor ook zoiets als een karakterontwikkeling onmogelijk wordt (Jan Klaassen blijft Jan Klaassen). In "Following" is Cobb het enige personage dat van een naam voorzien wordt. Dat betekent echter niet dat hij het enige personage is dat een karakterontwikkeling doormaakt (dat doet in "Following" geen enkel personage).  Ironisch genoeg is hij wel het  enige personage dat aan het eind van de film nergens sporen heeft nagelaten.

  DATUM: 5 augustus 2018

  EIGEN WAARDERING: 7

  Following (1998) on IMDb


  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Vul deze captcha in
  Dit is een verplicht veld
  Filmposters