Filmklassiekers op het tweede gezicht

Eerste kennismaking

AANLEIDING

Hoewel er niets gaat boven een avondje naar de bioscoop is het DVD tijdperk voor de echte filmfreak toch een zegen. Je hoeft niet meer eindeloos te wachten tot de film die je altijd nog een keer wilde zien een keertje "draait". Na in een aantal jaren een uitgebreide DVD collectie te hebben opgebouwd was voor mij de fase aangebroken waarin nieuwe films om en om worden afgewisseld met herhalingen. En wat blijkt, geen enkele herhaalde film verveelt. Er zijn genoeg nieuwe dingen die pas bij tweede "lezing" opvallen.

DE RECENSIES

Via deze website laat ik de bezoeker kennis maken met mijn filmklassiekers op het tweede gezicht. Om ook de actualiteit tot zijn recht te laten komen zal ik op deze website tevens verslag doen van films vers uit de bioscoop.  

Oud of nieuw, hopelijk vormen sommige van mijn recensies voor de lezer een aanleiding om ook kennis te maken met de betreffende film. In de besprekingen zal ik mij dan ook zoveel mogelijk richten op de onderliggende thematiek (ANALYSE- of COMMENTAAR-deel van de recensie). Vaak is het echter noodzakelijk de hoofdlijnen van het verhaal te schetsen om als kapstok te dienen voor de opmerkingen over de onderliggende thematiek. Deze hoofdlijnen worden in dat geval geschetst in de paragraaf (DEZE ALINEA VERTELT) HET VERHAAL (VAN DE FILM). Het lezen van deze paragraaf wil niet zeggen dat het vervolgens geen zin meer heeft de film alsnog te bekijken! Een echte klassieker is immers zelden een "who donnit" die het alleen van de ontknoping moet hebben. Wil men de ontknoping echter absoluut niet weten, sla dan de betreffende paragraaf over. De keuze is aan de lezer. 

Vaak bestaat er een keuze uit de oorspronkelijke naam, de Engelse naam en de Nederlandse naam. In deze keuze ben ik niet altijd consistent geweest. Over het algemeen heb ik gekozen voor meest gangbaar, maar in een enkel geval ook voor de mooist klinkende naam. Bij Scandinavische films is dat vaak de oorspronkelijke naam.

Een recensie begint altijd met een paragraaf over de regisseur. Voor regisseurs met een eigen pagina wordt in deze paragraaf verwezen naar het inleidende artikel van deze pagina's. Voor regisseurs die geen eigen pagina hebben, maar waarvan wel meerdere recensies op deze site staan wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in de recensie van de oudste film van de betreffende regisseur.

Waar in een recensie afbeeldingen zijn opgenomen worden deze niet genummerd of voorzien van een bijschrift. In de tekst van de recensies wordt echter verwezen naar deze afbeeldingen als "afbeelding 1", "afbeelding 2" etc.. Deze denkbeeldige telling verloopt van boven naar beneden (primair) en van links naar rechts (secundair). Afbeelding 1 slaat dus op de afbeelding die men als eerste tegenkomt bij het lezen van de recensie.

Een recensie wordt afgesloten met een waardering of rapportcijfer. Ik heb hier lang over getwijfeld, want een film valt natuurlijk niet in een cijfer uit te drukken. Ik heb echter gemerkt dat ik het bij het lezen van een recensie ook prettig vindt om iets van een eindoordeel te zien. Of dat nou een rapportcijfer of een aantal sterren is. Blijkbaar zit het ordenen en waarderen toch een beetje in de aard van het beestje. De waarderingen zullen over het algemeen hoog zijn (weinig onvoldoendes). Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de besproken films geen random selectie zijn. Bij elke besproken film dacht ik van tevoren dat die het aankijken waard zou zijn (al zijn tegenvallers natuurlijk geenszins uitgesloten). Uiteraard is mijn eigen waardering strikt subjectief. Daarom heb ik ook steeds de gemiddelde waardering die een film op de IMDB (Internet Movie DataBase) scoort vermeld. 

STRUCTUUR VAN DE WEBSITE

- Op de Homepage zijn de meest recente recensies te vinden. Verder wordt aangekondigd of er deze week besproken films op TV komen. 
- Op de pagina "Mijn favorieten" zijn de films te vinden die ik heb gewaardeerd met een rapportcijfer 9 (zeer goed) of 10 (uitmuntend).
- Op de overige pagina's zijn alle recensies te vinden via één of meerdere zoekingangen. Als zoekingangen zijn beschikbaar de regisseur, het land en het decennium.
- Tot slot is een alfabetische index beschikbaar met daarin opgenomen alle besproken titels.

Op de homepage staan in de rechterkolom de posters van de meest recent geplaatste artikelen. Deze staan niet altijd bovenaan in het overzicht van de meest recente recensies in de middelste kolom. Oorzaak is dat de recensies worden gesorteerd op schrijfdatum en niet op plaatsingsdatum. Een recensie voor een wat oudere film moet ter wille van de actualiteit soms wijken voor een recensie van een film die nog in de bioscoop draait. In dat geval wordt de recensie van de oudere film dus later geplaatst maar eerder geschreven. Hij komt derhalve nooit bovenaan in de lijst met recente recensies. Via de posters wordt de bezoeker toch geattendeerd op recente plaatsingen.  

Niet alle recensies zijn via alle zoekingangen terug te vinden. Hoe dit in zijn werk gaat wordt onderstaand uitgelegd.

BESCHIKBARE ZOEKINGANGEN 

De films worden besproken per regisseur. Niet aan elke regisseur kan echter een eigen pagina worden gewijd. Over het algemeen houd ik de stelregel aan dat een regisseur een eigen pagina "verdient" als er drie of meer films van hem/haar worden besproken.

Doordat niet elke regisseur zijn eigen pagina heeft zijn er ook pagina's per land / gebied, waar het restant van de films uit dit land / gebied wordt besproken. Tussen deze twee soorten pagina's zijn verwijzingen te vinden in die zin dat bijv. bij een bepaald land wordt aangegeven welke regisseurs uit dit land een eigen pagina hebben. 

Echter ook niet elk land leent zich voor een landenpagina. Sommige landen hebben daarvoor een onvoldoende ontwikkelde nationale filmcultuur. Andere landen (Amerika) hebben juist een zo veel omvattende filmcultuur dat hierover op een landenpagina niets zinvols te zeggen valt. 

Tenslotte zijn er pagina's per decennium en is er een alfabetische index.

Samenvattend komt het op het volgende neer:

- Alle films zijn te vinden via de ingang van het decennium (alle films hebben immers een jaar van verschijnen).
- Films van regisseurs met een eigen pagina zijn TEVENS via de regisseursingang te vinden.
- Niet Amerikaanse films gemaakt door regisseurs zonder eigen pagina zijn TEVENS via de landeningang te vinden.
- Niet Amerikaanse films gemaakt door regisseurs met een eigen pagina zijn NIET DIRECT via de landeningang te vinden. Wel wordt bij het betreffende land een link geplaatst naar de pagina van deze regisseur.
- Amerikaanse films zijn nooit via de landeningang te vinden.

Regisseurs worden in het algemeen ingedeeld naar het land van hun geboorte. Vertrekt een regisseur ergens in zijn carrière naar Amerika (niet ongebruikelijk) dan blijft hij dus horen bij de filmtraditie waaruit hij is voortgekomen. Vertrekt een regisseur reeds in zijn kinderjaren (in elk geval voor het begin van zijn carrière) naar een ander land, dan wordt hij behandeld bij het land van bestemming. Op dit punt is niet naar uiterste consequentie gestreefd, van geval tot geval wordt beoordeeld waar het zwaartepunt van de carrière ligt.

STRUCTUUR VAN DE PAGINA'S (Regisseur, Land, Decennium)

Elke pagina begint met een korte inleiding. In deze inleiding worden de belangrijkste perioden of films aangestipt. Het is NIET zo dat een film die in de inleiding wordt aangestipt ook besproken wordt, of dat een film die besproken wordt ook in de inleiding wordt aangestipt. De recensies zijn gebaseerd op mijn persoonlijke collectie, en die valt niet altijd samen met het historische canon.

ABONNEREN

Het is mogeijk je op mijn website te abonneren. In dat geval worden alle nieuwe recensies automatisch naar jouw e-mail adres gestuurd. Het door jou opgegeven e-mail adres zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Onder elke recensie die wordt toegestuurd is de mogelijkheid opgenomen om je abbonement te beëindigen. In dat geval wordt je e-mail adres ook gewist. 

Veel lees en kijkplezier!

Frank de Jong